Sören Björnfot

 

 

Hem

Målgrupp

Användning

Min bakgrund

Tjänster

 

 

Tel: 070-7502467
info@sorenbjornfot.se

 

 

 

 

Som PulsAnalys konsult gör jag bland annat Personprofiler (PPI) och kan då hjälpa dig med att upptäcka

  • dina styrkor,
  • dina drivkrafter och
  • din utvecklingspotential på din arbetsplats.

Med hjälp av ett verktyg, ett självskattningsprogram på webben, gör jag en analys av resultatet och har sedan ett återkopplingsmöte med dig och kanske din chef.

Där får vi sedan en bild av på vilket sätt du kommer bäst till din rätt på just din arbetsplats.

Med PulsAnalys får du möjligheten att utvecklas som person, i din befattning, i ditt team och i din organisation. PulsAnalys vilar på DiSC-teorin och är en internationellt ofta använd modell för att göra personprofils analyser.

DiSC är en modell för att beskriva mänskligt beteende som kan hjälpa oss att förstå ”vad och hur vi gör saker och varför”.

Detta och mycket mer, kan PulsAnalys hjälpa till med. Se också användning för mer detlajer

Välkommen att höra av dig!

Sören Björnfot

 

För mer information se: Extern länk: www.pulsanalys.se